FAQ

Herunder finder du en samling af de oftest stillede spørgsmål relateret til uddannelserne til maskinmester og skibsfører hos Maersk.

Uddannelsen

Hvordan er maskinmesteruddannelsen struktureret?

De første 9 måneder af maskinmesteruddannelsen foregår på SIMACs værkstedsskole. Her vil du få klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier. De praktiske øvelser finder sted i SIMACs afdeling på A.P Møller Vej, hvor værkstedsskolen også er beliggende.
Herefter har du et praktikforløb på 9 måneder, hvor 6 måneder foregår til søs og 3 måneder er afsat til ferie før, under og efter praktikforløbet. Praktikken er typisk fordelt på to ture. Af de forskellige fag på maskinmesteruddannelsen kan nævnes:

 • Termiske maskiner og anlæg
 • Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr
 • Procesanalyse og automation
 • Management – økonomi, ledelse og sikkerhed
 • Administrativ ledelse – arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og administration

Du sammensætter selv forløbet af en lang række valgfag, og uddannelsen prioriterer veksling mellem teori og praksis, så der er adspredelse i studieforløbet.

Hvordan er skibsføreruddannelsen struktureret?

Skibsføreruddannelsen på SIMAC er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau, som tager 3 år og 9 måneder. Af de forskellige fag på skibsføreruddannelsen kan nævnes:

 • Navigation
 • Skibsteknik
 • Simulatorsejlads
 • Brandbekæmpelse, inkl. røgdykkerkursus
 • Radiokursus
 • Meteorologi
 • Søret
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Dokning
 • Sikkerhedsledelse

Som færdiguddannet skibsfører har du de teoretiske beviser, der kvalificerer dig til at blive kaptajn. Den praktiske erfaring vil herefter være afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere til kaptajn vil forløbe.

Udover SIMAC, kan skibsføreruddannelsen også læses på Marstal Navigationsskole, og her tager uddannelsen 4 år.

Skal man gå i skole i Svendborg (SIMAC)?

Ja – under alle omstændigheder på basismodulet. For det første har SIMAC indbygget et stærkt maritimt fokus i undervisningen, som blandt andet sikrer, at de studerende får de basale sikkerhedskurser inden første praktik på skibene. Dernæst har rederiet Maersks kadetadministration kontor i Svendborg, for netop at være tæt på de studerende i dagligdagen. Efter første teorimodul og efterfølgende praktik, kan du vælge at forsætte din uddannelse i Svendborg, som udbyder alle tre uddannelsesretninger. Alternativt kan du vælge at læse maskinmester i København, Århus, Fredericia, Esbjerg eller Frederikshavn eller skibsfører i Marstal.

Hvornår begynder uddannelsen?

Der starter nye hold på uddannelserne til maskinmester og skibsfører to gange årligt, i januar og i august.

Får jeg en bachelorgrad efter endt uddannelse?

Ja. Når du læser på SIMAC i Svendborg, afslutter du din uddannelse med et bachelorprojekt – både som skibsfører og som maskinmester. Uddannelsen kvalificerer dig til et eventuelt videre uddannelsesforløb på master- eller kandidatniveau. Hvis du vælger at læse på Marstal Navigationsskole, får du dog ikke en bachelorgrad.

Hvad er et sønæringsbevis?

Et sønæringsbevis er et bevis, du får udstedt ifb. med afslutningen af din uddannelse. Det erklærer, at du kan varetage dit arbejde til søs, og at relevante krav til træning, kompetencer eller fartstid i henhold til reglerne i STCW-konventionen er opfyldt.
Du kan læse mere om de forskellige sønæringsbeviser på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke fremtidige karrieremuligheder har jeg?

Som skibsfører eller maskinmester har du et væld af karrieremuligheder. Du kan vælge at fortsætte hos Maersk, eller du kan søge andre udfordringer.

Se mere om karrieremuligheder

Kan jeg tage orlov fra min uddannelse?

Principielt nej. Vi tager dog specielle hensyn i situationer som f.eks.: sygdom, svær sygdom i familien, personlige problemer el.lign. – hvor det så kan aftales med rederiet, at man i en periode afbryder sit studie.

Ansøgning og optagelse

Jeg har et svendebrev - kan jeg søge ind som maskinmesterkadet?

Hvis du har et svendebrev som mekaniker, smed, industritekniker el. lign. kan du ikke søge ind som maskinmesterkadet i Maersk, idet dit svendebrev giver dig merit for værkstedsskolen og praktik. For faglærte med svendebrev vil det være mere hensigtsmæssigt at søge job som juniormester efter bestået maskinmestereksamen. På den måde kan du optjene den fornødne sejltid på 6 måneder for at kunne blive vagtgående maskinmester. Vi kan anbefale, at du kontakter en maskinmesterskole (SIMAC) for at høre nærmere om dine muligheder.

Kan jeg få merit, hvis jeg har en HF-sø uddannelse?

Ja. Hvis du har taget en HF-SØ eller har været på George Stage, så kan du få merit for de første seks måneder. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil.

Hvordan søger jeg ind på uddannelsen - hvordan er processen?

Start med at indsende ansøgning online her. Vedlæg gerne en kort motiveret ansøgning udtalelser, eksamensbeviser og straffeattest. Vi skal se en original straffeattest inden optagelse. Ligeledes skal du dokumentere, at du opfylder det uddannelsesmæssige adgangskrav, når du starter på skolen (hvis du f.eks. er blevet optaget inden din afsluttende eksamen i gymnasiet). Vi vil herefter indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du skal igennem vores interne prøver samt et personligt interview. Du får svar på om du er optaget allerede 14 dage efter, du har været til samtale.

Er der nogen nedre eller øvre aldersgrænse for at kunne søge ind?

Rederiets målgruppe til uddannelsen som maskinmester eller skibsfører er som udgangspunkt unge mellem 18 og 29 år. Du skal være fyldt 18 ved uddannelsesstart. Der er dog umiddelbart ingen øvre aldersgrænse, idet vi vurderer hver enkelt ansøgning individuelt.

Kan jeg søge ind, før jeg har fået mit eksamensbevis?

Det kan du sagtens – dog vil uddannelsesaftalen være betinget af, at du består den adgangsgivende uddannelse.

Hvor tidligt kan jeg søge ind på uddannelsen?

Du kan søge tidligst et år før studiestart for at komme i betragtning til optagelsesprøven.

Jeg har endnu ikke været til session, hvordan gør jeg mht. værnepligt?

Hvis du endnu ikke har været til session, kan du normalt udskyde dette, indtil din uddannelse til maskinmester eller skibsfører er afsluttet – dvs. at du har fået dit certifikat. Hvis du afbryder uddannelsen for at aftjene værnepligt, skal du normalt søge om genansættelse på lige fod med andre.

Helbred

Kan jeg blive skibsofficer, hvis jeg har diabetes?

Hvis du har diabetes, skal det dokumenteres, at du kan godkendes til at få en blå bog (sundhedsbevis). Dokumentation kan fås fra den nærmeste søfartslæge. Hvis du godkendes, skal du sende søfartslægens dokumentation sammen med din ansøgning om at blive optaget på uddannelsen.

Hvordan får jeg et sundhedsbevis for søfarende?

Et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, også kaldet “den blå bog”, udstedes efter lægeundersøgelse hos en søfartslæge i Danmark eller af skibsføreren ved lægeundersøgelse udført i udlandet. Du finder listen over godkendte søfartslæger i Danmark her.

Du skal ikke have et sundhedsbevis, inden du tager til en evt. samtale med os.

Er der nogen helbredsbetingelser for at kunne søge ind?

Man skal kunne opnå et ”sundhedsbevis for søfarende” uden anmærkninger, som udstedes af en søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen. Et sundhedsbevis kræver bl.a., at man ikke er farveblind, og at man er “egnet til skibstjeneste”. Søfartsstyrelsen vil kunne besvare mere specifikke spørgsmål på tlf.: 39 17 44 00

Diverse

Hvordan søger jeg bolig i Svendborg

Du er selv ansvarlig for at søge bolig, men herunder finder du links til boligselskaber i Svendborg:

A.P Møller Kollegiet Svendborg
A.P. Møller Kollegiet har i alt 99 ungdomsboliger.
Kollegiet udlejer fortrinsvis til studerende ved de maritime uddannelser.
Telefonnummer: +45 62 21 42 20

Cama-Kollegierne
Cama-kollegierne råder over 399 ungdomsboliger i Svendborg.
Alle boligerne er udstyret med bl.a. kabel-tv, telefonstik og internet.
Telefonnummer: +45 62 22 05 13

Svendborg Andelsboligforening
Foretrækker du i stedet en almindelig lejlighed – måske for at beholde den efter endt uddannelse, er det en god ide at melde sig ind i en boligforening.
Telefonnummer: +45 62 21 19 76

DOMEA
Private annoncerer ofte ledige værelser og lejligheder til udlejning i onsdagsudgaven af den lokale avis, Fyns Amts Avis eller i Ugeavisen Svendborg.
Internettet viser også mange muligheder for udlejning af private lejemål.
Telefonnummer: +45 76 64 67 20

Hvordan kommer jeg i kontakt med Maersk?

Kadet Administration & Recruitment Danmark

Maersk Line A/S
Tinghusgade 28, 1
5700 Svendborg
Mail: MLFMTMHRDKCAD@maersk.com eller cadet@maersk.com

Tlf. +45 3363 3363
Direkte: Manager Bente Nielsen +45 3363 3700
Direkte: Recruitment Partner Kim Balsløv Jørgensen +45 3363 3701
Direkte: Student assistant Kristine Pryds Neperus +45 3363 3702

Åbningstider for kadetter:
Mandag: 0830 – 1600
Torsdag: 0830 – 1600

Er uddannelsesaftalen underlagt overenskomst ?

Ansættelsesforholdet er reguleret af gældende overenskomst mellem Danmarks Rederiforening og fagforeningerne.

Hvilke skibe kommer man ud at sejle på i praktikperioderne?

Du vil komme ud og sejle i forskellige containerskibe fra Maersk Line. Det kan være alt fra mindre feederskibe til verdens største skibe med plads til 20.000 containere.  Vi har ruter i hele verden, og vi påmønstrer i hele verden. Det vil sige, at det er bedst, at man ikke lider af flyskræk

Kan jeg få min kæreste med ud at sejle?

Som kadet kan du ikke få din kæreste med ud at sejle.

Hvad er rederiets alkoholpolitik?

Der må ikke forefindes eller indtages alkohol eller andre euforiserende stoffer om bord på rederiets skibe. Overtrædelse af rederiets politik på dette område medfører bortvisning.

Skal jeg gå i uniform, når jeg er om bord på rederiets skibe?

Under havneophold indikerer uniformskedeldragten og distinktionerne, hvem nøglepersoner fra landet skal rette henvendelse til. Tilsvarende anvendes der uniformskedeldragt, når der er lods om bord. Når du ikke har kontakt med myndigheder eller kunder, vil du normalt ikke gå i uniform, men almindeligt tøj eller arbejdstøj, der passer til den opgave du skal løse. I fritiden går man i normalt tøj. Gallauniformen bruges kun ved officielle begivenheder, såsom dåb af skib eller officielle repræsentationer ombord eller i land.

Ansøgere fra Tyskland, Sverige, Norge og Færøerne

Jeg kommer fra Sverige, og vil søge ind på uddannelsen. Hvordan får jeg studiestøtte?

I lighed med andre studier i Sverige, kan man søge om studiestøtte fra CSN (Centrala studiestödsnämnden). Hvis man bliver optaget på skibsofficersuddannelsen kan man få et brev fra uddannelsesinstitutionen, der dokumenterer optagelse på studiet.

Skat

Som udlænding i Danmark kan du blive udsat for dobbeltbeskatning i forbindelse med indtjening af løn i praktiktiden. Nogle lande har udarbejdet dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, som sikrer, at udlændingen ikke betaler skat til begge lande. Du skal selv orientere dig om skatteforholdene i dit hjemland.

Hvilket sprog foregår uddannelsen på?

Uddannelsen på skolen foregår hovedsaligt på dansk, hvilket du hurtigt vænner dig til. På skibene er engelsk hovedsproget, så derfor er det en fordel at være god til engelsk.
Rederiet Maersk er en international virksomhed, hvor afdelingerne dels samarbejder på tværs af landegrænserne og dels har fremmedsprogede medarbejdere ansat i danske afdelinger af virksomheden.
Derfor skal al korrespondance i din kontakt med rederiet under uddannelsen som udgangspunkt foregå på engelsk.

Betaler rederiet rejseomkostningerne til mit hjemland?

Rejserne til Danmark for at gå i skole skal du selv stå for. Når du skal ud i praktikperioderne og påmønstre et skib, så sørger rederiet for din rejse til og fra Danmark.